IKT rješenja za razvoj novih modula CMS sustava

Naziv projekta: IKT rješenja za razvoj modularnog GOiGO CMS-a

Korisnik: GOIGO j.d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0636

Poziv: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2

Kratki opis projekta:

Poduzeće GOIGO j.d.o.o. specijaliziralo se za izradu web programskih rješenja u sektoru nautičkog turizma, gdje između ostaloga nudi i vlastito CMS rješenje. Za njegov daljnji razvoj potrebno je osigurati adekvatnu IT podršku. U tu svrhu poduzeće nabavlja IKT rješenja koja će osigurati: 

 • razvoj novih modula CMS sustava, što će rezultirati novim uslugama na ovom tržištu
 • optimizaciju poslovnih procesa
 • potencijal za rast i razvoj poduzeća te jačanje tržišne pozicije
 • poslovnu konkurentnost

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

 1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH, jačanju njihove konkurentske pozicije na tržištu i međunarodnom okruženju te primjenom IKT-a osigurati podršku razvoju informacijskog društva u RH. 
 2. Svrha, odnosno specifični cilj projekta je povećati konkurentnost poduzeća GOiGO primjenom IKT-a, kojim će osigurati razvoj novih usluga, bolju interakciju s klijentima i optimizaciju poslovanja.
  U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:
      • CO06 - Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva): 84.093,30 
      • CO08 - Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu: 1
      • Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 6
      • Povećani prihod od prodaje: 311.615,00 HRK

Ukupna vrijednost projekta: 240.263,30 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 156.170,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2020. – 01.02.2021.

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Gordana Jovičić, voditeljica projekta

E-mail: gordana@goigo.agency    

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

„Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća GOIGO j.d.o.o.“