IKT rješenja za razvoj novih modula CMS sustava

Naziv projekta: IKT rješenja za razvoj modularnog GOiGO CMS-a

Korisnik: GOIGO j.d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0636

Poziv: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2

Kratki opis projekta:

Poduzeće GOIGO j.d.o.o. specijaliziralo se za izradu web programskih rješenja u sektoru nautičkog turizma, gdje između ostaloga nudi i vlastito CMS rješenje. Za njegov daljnji razvoj potrebno je osigurati adekvatnu IT podršku. U tu svrhu poduzeće nabavlja IKT rješenja koja će osigurati: 

 • razvoj novih modula CMS sustava, što će rezultirati novim uslugama na ovom tržištu
 • optimizaciju poslovnih procesa
 • potencijal za rast i razvoj poduzeća te jačanje tržišne pozicije
 • poslovnu konkurentnost

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

 1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH, jačanju njihove konkurentske pozicije na tržištu i međunarodnom okruženju te primjenom IKT-a osigurati podršku razvoju informacijskog društva u RH. 
 2. Svrha, odnosno specifični cilj projekta je povećati konkurentnost poduzeća GOiGO primjenom IKT-a, kojim će osigurati razvoj novih usluga, bolju interakciju s klijentima i optimizaciju poslovanja.
  U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:
      • CO06 - Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva): 84.093,30 
      • CO08 - Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu: 1
      • Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 6
      • Povećani prihod od prodaje: 311.615,00 HRK

Ukupna vrijednost projekta: 240.263,30 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 156.170,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2020. – 01.02.2021.

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Gordana Jovičić, voditeljica projekta

E-mail: gordana@goigo.agency    

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

„Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća GOIGO j.d.o.o.“

We use cookies to provide high quality service experience to our clients and full functionality of our website. By continuing to use our website, you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy.